Om företaget

Skriven av Mattias on . Posted in Allmänna

goran2Företaget grundades av Kalle Wallgren i en källarlokal på Stationsgatan i Luleå år 1953. Min far, Rolf Nilsson köpte verksamheten 1967 och flyttade företaget till nya lokaler på Kvartermästargatan, Lulsundet.

Firman har varit i familjens ägo sedan dess och jag övertog verksamheten 2004 och är nuvarande ägare.

Göran Nilsson
Vd, Lule-Persiennen AB

Öppettider:

Augusti - Mars
kl. 7.00-16.00
April - Juli
kl. 8.00-17.00

Besök utöver ord. öppettider ordnas enl. ök

Adress/Telefon:

Kvartermästargatan 12
976 31 Luleå
Tele: 0920 - 21 11 11
Mob: 070 - 310 04 04
Fax:  0920 - 144 70

Övriga uppgifter:

E-post: info@lulepersiennen.se
Orgnr. 556690-9296
Bankgiro: 458-7341
Plusgiro: 492 57 29-8