Miljöpolicy

Skriven av Mattias on . Posted in Allmänna

För att skapa en förändring och förbättring av miljön så måste miljöarbetet idag vara en viktig del av företagens vardag. Miljöfrågorna är både komplexa och långsiktiga vilket ställer höga krav på oss. Lule-Persiennen AB strävar efter att miljöarbetet ska bygga på en helhetssyn, där miljöpåverkan beaktas och efter bästa förmåga minimeras under varje fas i produktionen.

Miljöarbetet ska i första hand vara ett förebyggande arbete, därför sker vår miljöanpassningen till största delen redan på planeringsstadiet. Vårt mål är att arbetet för vår miljö ständigt skall förbättras och utvecklas. Om du har frågor angående vårt miljöarbete, kontakta oss gärna via brev, telefon eller e-post.
 
Vi värnar om vår miljö och vackra natur.

Lule-persiennen AB
Göran Nilsson

Öppettider:

Augusti - Mars
kl. 7.00-16.00
April - Juli
kl. 8.00-17.00

Besök utöver ord. öppettider ordnas enl. ök

Adress/Telefon:

Kvartermästargatan 12
976 31 Luleå
Tele: 0920 - 21 11 11
Mob: 070 - 310 04 04
Fax:  0920 - 144 70

Övriga uppgifter:

E-post: info@lulepersiennen.se
Orgnr. 556690-9296
Bankgiro: 458-7341
Plusgiro: 492 57 29-8