Lamellgardin

Skriven av Mattias on . Posted in Allmänna

lamellgardin-sideLamellgardin med vertikala textillameller med bredderna 90 och 127 mm. Lamellgardinen har ett stort användningsområde. Den kan användas som solavskärmning, fördunkling eller rumsavskiljare både på kontor som i hemma miljön. Lamellerna är vridbara i 180° i sin längdaxel och skjutbara i sidled med lina respektive kulkedja av 100% Polyester. Varje lamell är sammankopplade med en kedja som snäppes fast i den bottentyngd som finns i varje lamell.  Har flera olika öppningsalternativ så att lamellpaketet kan samlas till höger / vänster på mitten eller med mittdelning. Lamellgardinen kan även monteras i lutande partier. 

Manövreringsalternativ

Manövrering med linreglage / kulkedja

Öppettider:

Augusti - Mars
kl. 7.00-16.00
April - Juli
kl. 8.00-17.00

Besök utöver ord. öppettider ordnas enl. ök

Adress/Telefon:

Kvartermästargatan 12
976 31 Luleå
Tele: 0920 - 21 11 11
Mob: 070 - 310 04 04
Fax:  0920 - 144 70

Övriga uppgifter:

E-post: info@lulepersiennen.se
Orgnr. 556690-9296
Bankgiro: 458-7341
Plusgiro: 492 57 29-8