Korgmarkiser

Skriven av Mattias on . Posted in Korgmarkiser

korgmarkisKorgmarkis AR 600 är inte bara ett solskydd utan kan i många fall även tjänstgöra som en "reklampelare". I utfällt läge täcks även sidorna med markisduk. Korgmarkisen kan utformas helt efter kundens önskemål och anpassas till fasadens arkitektur. Korgmarkis AR 600 tillverkas både som fast eller som uppfällbar markis. Den kan förses med hörnböjar med 25, 100 eller 250 mm radie, alternativt bockas till önskad radie. Korgmarkisens profiler är som standard gjorda av strängpressad, naturanodiserad aluminium. Samtliga beslag och hörnböjar är tillverkade av gjuten aluminium. Vid bredder över 450 cm krävs mittstöd. I överkant krävs c:a 10 cm utrymme för montage av bågprofilerna. 

Användningsområde

Korgmarkis AR 600 är ett effektivt solskydd som dessutom pryder sin plats på fasaden. Markisen har utrymme för reklamtryck och passar bra för användning till butiker, barer, hotellentréer m m.

Underhåll

Underhållet på stativ är obefintligt. Gjutna delar är av kulpolerad aluminium, profiler av strängpressad aluminium. olja, fett el dyl skall ej användas på stativet. Mindre smutsfläckar på markisduken rengöres med en mild tvållösning med ett pH under 5.

Manövreringsalternativ

Snäckväxel / vev, utvändigt.
Motordrift med strömbrytare, fjärrkontroll, sol- och vindautomatik.

Företaget arbetar enligt det branschanpassade kvalitetssäkringssystemet FR 2000. Samtliga motoriserade produkter är CE-märkta enligt EU:s EMC samt maskindirektiven AFS 1994:48.

Öppettider:

Augusti - Mars
kl. 7.00-16.00
April - Juli
kl. 8.00-17.00

Besök utöver ord. öppettider ordnas enl. ök

Adress/Telefon:

Kvartermästargatan 12
976 31 Luleå
Tele: 0920 - 21 11 11
Mob: 070 - 310 04 04
Fax:  0920 - 144 70

Övriga uppgifter:

E-post: info@lulepersiennen.se
Orgnr. 556690-9296
Bankgiro: 458-7341
Plusgiro: 492 57 29-8