Fasadpersienner

fasadpersiennerFasadpersiennen är en persienn som är avsedd för utomhusmontage då man önskar eller är i behov av en effektiv solavskärmning och samtidigt som man får ett bra insynsskydd.

Modeller

50 mm med kassett 51 x 57 mm
50 mm med kassett 40 x 40 mm
80 mm med täckkåpa som tillbehör
Reglage: Ändlös lina eller vev
Motordrift (kan seriekopplas)

Öppettider:

Augusti - Mars
kl. 7.00-16.00
April - Juli
kl. 8.00-17.00

Besök utöver ord. öppettider ordnas enl. ök

Adress/Telefon:

Kvartermästargatan 12
976 31 Luleå
Tele: 0920 - 21 11 11
Mob: 070 - 310 04 04
Fax:  0920 - 144 70

Övriga uppgifter:

E-post: info@lulepersiennen.se
Orgnr. 556690-9296
Bankgiro: 458-7341
Plusgiro: 492 57 29-8