Screenmarkiser

Screenmarkiser är verikala och generellt mycket vindtåliga. Därför passar de väldigt bra vid större fönsterpartier och vid vindutsatta områden. Markiserna går att få med en perforerad väv som går att se ut igenom. Screenmarkisen håller rumstemperaturen på en behaglig nivå och är även ett optimalt bländnings- och insynsskydd både för bostäder och arbetslokaler vilket gör att den är effektiv på flera sätt.

Vi rekommenderar att man utrustar markisen med motor och sol- och vindsensor, då sköter automatiken allt och dina markiser rullas automatiskt upp och ned beroende på vädret.

Detta för att få ut maximalt av dina fönstermarkiser.

 

Screenmarkis SC75/SC100

Skriven av Mattias on . Posted in Screenmarkiser

screenmarkis-sc75

Screenmarkis/ridå för utomhusbruk. Väven är skyddad i en kassett och löper längs sidoprofilerna i kassettens ytterkanter.

Teknisk information:

SC75/SC100 Profiler i aluminium. Bottenlist 18 x 40 mm
SC75 Upprullningsrör 56 mm, kassett 75 x 75 mm, sidogeider 25 x 25 mm,
SC100 Upprullningsrör 56 mm, kassett 100 x 100 mm, sidogeider 25 x 25 mm

Screenmarkis Zip-screen

Skriven av Mattias on . Posted in Screenmarkiser

screenmarkis-zipscreen

Screenmarkis/ridå för utomhusbruk. Väven är skyddad i en kassett och löper längs sidoprofilerna i kassettens ytterkanter. Denna screenmarkis är anpassad för större fönster och för miljöer som utsätts för hårda vindförhållanden. Den klarar vindstyrkor upp till 17 m/sek pga väven har en unik låsfunktion i sidolisterna.
För Zip i storlek upp till 3 x 3 m gäller vindklass: 3. För storlek över 3 x 3 m samt för sidogeider monterad med distanshållare gäller vindklass: 2.

Öppettider:

Augusti - Mars
kl. 7.00-16.00
April - Juli
kl. 8.00-17.00

Besök utöver ord. öppettider ordnas enl. ök

Adress/Telefon:

Kvartermästargatan 12
976 31 Luleå
Tele: 0920 - 21 11 11
Mob: 070 - 310 04 04
Fax:  0920 - 144 70

Övriga uppgifter:

E-post: info@lulepersiennen.se
Orgnr. 556690-9296
Bankgiro: 458-7341
Plusgiro: 492 57 29-8