Skip to main content

Vår miljöpolicy

För att skapa en förändring och förbättring av miljön så måste miljöarbetet idag vara en viktig del av företagens vardag. Miljöfrågorna är både komplexa och långsiktiga vilket ställer höga krav på oss. Lule-Persiennen AB strävar efter att miljöarbetet ska bygga på en helhetssyn, där miljöpåverkan beaktas och efter bästa förmåga minimeras under varje fas i produktionen.

Miljöarbetet ska i första hand vara ett förebyggande arbete, därför sker vår miljöanpassningen till största delen redan på planeringsstadiet. Vårt mål är att arbetet för vår miljö ständigt skall förbättras och utvecklas.

Kontakta oss här om du vill veta mer om vårt miljöarbete.

Vi värnar om vår miljö och vackra natur.

Close Menu